Musím dodržet hmotnostní limit kola na nosiči kol, i když jsem namontoval pouze jedno kolo, které nepřesahuje celkovou povolenou hmotnost?