Jak mohu zastavit uhybání doprava/doleva dětského vozík při běhu?