Jag har köpt produkter från Thule i andra hand, är garantin överförbar?