Hur gör jag för att skapa mer tramputrymme när jag använder cykelväskor?