Varför kan jag inte fästa kopplingsarmen i VersaWing på min Thule Chariot Chinook?